Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ . ΕΛΗΞΕ Η ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ..! ! !!
Από σήμερα η εφαρμογή της μετενέργειας, δηλαδή της καταβολής του βασικού μισθού της κλαδικής σύμβασης συν των τεσσάρων επιδομάτων, αφορά 10 κλαδικές συμβάσεις σε σύνολο 151. Σε 25 κλάδους στους οποίους έχουν καταγγελθεί πρόσφατα οι συμβάσεις υπάρχει τρίμηνη προθεσμία, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο.

Ακόμη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου μπορεί ο εργοδότης να περιορίσει τις καταβαλλόμενες αποδοχές στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης εργασίας συν τα 4 διατηρούμενα επιδόματα (πολυετίας, τέκνων, πτυχίου και επικίνδυνης εργασίας) ή όσα από αυτά προβλέπονταν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και έχει παρέλθει το τρίμηνο χωρίς να υπογραφεί νέα συλλογική ρύθμιση.
Αν, ωστόσο, έχουν υπογραφεί ατομικές συμβάσεις στη θέση κλαδικών που δεν υφίστανται, νέες περικοπές (είτε σε επιδόματα είτε ακόμη και σε κανονιστικούς όρους, όπως άδειες, αποζημιώσεις κ.ά.) μπορούν να γίνουν μόνο με νέα ατομική συμφωνία.
Αυτό προκύπτει από ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και από την εγκύκλιο της ΓΣΕΕ η οποία διευκρινίζει, επιπλέον, ότι δεν «χάνεται» το επίδομα γάμου που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους αμειβόμενους με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων. Και ότι οι υπολοιποι όροι -εκτός της αμοιβής- μετενεργούν στο σύνολό τους ως ενοχικοί όροι των ατομικών συμβάσεων (άρα δεν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη συμφωνία).
Τα στοιχεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας:
Από σήμερα 15 Μαΐου η εφαρμογή της μετενέργειας, δηλ. της καταβολής του βασικού μισθού της κλαδικής σύμβασης συν των 4 επιδομάτων, αφορά 10 κλαδικές συμβάσεις σε σύνολο 151 (μεσιτών ασφαλίσεων, εργαζομένων σε βιβλιοπωλεία, γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις, γεωτεχνικούς, υπαλλήλους γραφείων βιομηχανίας - βιοτεχνίας, καθαριστριών βιομηχανίας - βιοτεχνίας, περιοδευόντων πωλητών, τεχνολόγων τροφίμων, χρειστών ανυψωτικών μηχανημάτων τεχνικών έργων και χειριστών Η/Υ βιομηχανιών - βιοτεχνιών).
Σε 25 κλάδους στους οποίους έχουν καταγγελθεί πρόσφατα οι συμβάσεις (εστιατόρια, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, ξένες αεροπορικές εταιρείες, κλινικές - διαγνωστικά κέντρα, εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων κ.ά.) υπάρχει τρίμηνη προθεσμία, δηλ. έως τον Αύγουστο, για την υπογραφή νέων συλλογικών συμφωνιών.
Σε 43 άλλους κλάδους όπου δεν είναι σε ισχύ, εδώ και αρκετό καιρό, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δεν έχουν υπογραφεί νέες (όπως στις δημοτικές επιχειρήσεις, στα ΜΜΕ, στις φαρμακευτικές εταιρείες, στους λογιστές, οικοδόμους κ.ά.) οι όροι αμοιβής και εργασίας αποτελούν ενοχικούς όρους ατομικών συμβάσεων.
Η υπογραφή ΣΣΕ
Οποτεδήποτε, ωστόσο, μπορεί να υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, ακόμη και με καθεστώς μετενέργειας. Η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας δεν θα είναι, όμως, υποχρεωτική, αφού έχει καταργηθεί το δικαίωμα επέκτασής της σε όλους ανεξαιρέτως τους εργοδότες. Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης βρίσκεται, χωρίς να έχει ακόμη καταγγελθεί, η σύμβαση του εμπορίου.
Τρεις κατηγορίες συμβάσεων
Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, το καθεστώς αμοιβής και εργασίας διαμορφώνεται ως εξής για τις 3 κατηγορίες των συμβάσεων:
1. Για 25 συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν μετά τις 14/2/2012 «τρέχει» το τρίμηνο από την ημερομηνία της καταγγελίας ή της λήξης. Οπως προβλέπει ο ν. 4046/2012 και η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αν το τρίμηνο παρέλθει άπρακτο, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής + τα 4 διατηρούμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.
2. Για 10 συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν μετά τις 14/8/2011 και μέχρι τις 14/2/2012 διήνυαν το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, έληξε από τη Δευτέρα 14/5/2012 το τρίμηνο και εφόσον δεν υπάρχει νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής συν τα 4 μετενεργούντα - διατηρούμενα επιδόματα και πάλι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.
3. Για 43 συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είχαν λήξει ή καταγγελθεί πριν από τις 14/8/2011, έχουν διανύσει το εξάμηνο παράτασης ισχύος και μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί νέες, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης συλλογικής σύμβασης έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (εργοδότη και εργαζόμενου).

Αναδημοσίευση από ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 15-5-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου